Lütfen Bekleyin

Kan, savaş, açlık ve vahşet hepsinin bir arada olduğu I. Dünya Savaşı üstüne bir de çıkmaza giren bir cephe olan Batı cephesi bu cephe en çok kaybın yaşandığı cephedir.

Savaşın İlk Yılları

1914 yılında savaş başlamıştı. Almanların savaş taktiği Schlieffen Planı’na dayanmaktadır. Bu plan, stratejiye göre seferberliğini iki haftada tamamlayabilecek Fransa 39 günde savaş dışı kalıcaktı. Buna müteakiben Alman güçleri doğu cephesine dönerek geniş coğraftayı en az altı haftada ve güçlükle zapt edileceği düşünülen Rusya’ya taaruz başlayacaktı.

Batı cephesinde savaşlar 4 Ağustos 1914 yılında başladı. Almanlar Belçika’ya taaruz ettiler fakat Belçika birlikleri hiç beklenmeyen bir şekilde büyük bir direnç gösterdi. Almanlar, Liege kentini planlandığı süre olan 24 saat sonunda değil 13 günün sonunda ele geçirdiler. Bunun sonucu olarak Fransa içlerine doğru ilerlediler. Fransız topraklarına ilerleyen Alman kuvvetleri Paris’e 70 km uzaklıktaki Marne nehri geçişlerinde sert bir savunmayla karşı karşıya kaldılar. 6-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen I. Dünya Savaşı’nın en kanlı mücadelelerinden biri olan Marne Savaşı ardından Batı cephesi kilitlenmiştir. İki tarafta siperlere yerleşmişti. Defalarca gerçekleşen karşılıklı olarak devam eden taaruzlardan sonra iki tarafta bir sonuç elde edememişti.

Siperden sipere mücadele 1915 yılında karşılıklı olarak devam etmişti. İki tarafta büyük kayıplar vermesine rağmen tekrardan herhangi bir gelişme alınamamıştır. 1915 yılındaki Batı cephesindeki en önemli olaylardan biri de ilk kez zehirli gaz kullanılmasıdır.

1916

1916 yılında, Rusya’nın askeri gücünün zayıflamış olduğunu düşünen Almanlar ve Alman Genelkurmay Başkanı Erich von Falkenhayn, önemli ölçüde takviye ettiği kuvvetler ile Verdun üzerinden genel taarruz başlattı. 21 Şubat 1916 tarihinde başlayan Verdun Savaşı yoğun bombalama ile başlamıştı. Savaşın başlarında Fransız güçlerinde dağılma gözlense de Mareşal Petain yeni yollar açarak cepheyi sürekli olarak cephane yönünden desteklemiştir. Ayrıca Fransız Topçularının isabetli ve sürekli ateşi ilerlemeyi güçleştirmiştir. Sonunda ise durdurmuştur. En kanlı savaşlardan biri olan Verdun Savaşı’nda 650 bin’in üzerinde kayıp verilmiştir.

Haziran ayına kadar Alman ilerlemesi yavaş yavaş da olsa ilerleme kaydediyordu. Ancak Fransız ve İngiliz Yurtdışı Sefer kuvvetinin Somme ırmağı kıyılarında başlattığı karşı taaruz ilerlemeyi tamamen durdurmuştur. Dört ay kadar süren çatışmaların ardından Alman kuvvetleri eski mevzilerine geri dönmek zorunda kalmıştır. Ağır sonuçları olan Somme savaşı Alman kuvvetlerini Fransız topraklarından çıkartmakta istenilen başarıyı elde edememiştir.

1917

1917 yılında, 1916 yılında yaşanan başarısızlıklar sonucu R.G.Nievelle Fransız orduları Başkomutanlığına getirildi. Nievelle Fransız ordularının başı çektiği bir karşı taarruz planı önermişti. İngilizlerin kanatlardan tespit taarruzu yaparak merkezde Fransızların rol aldığı bir karşı taarruz planıdır bu. Plan konusunda İngilizlerle anlaşma anca Nisan ayında tamamlanabildi ve bu süreçte Almanlar merkeze takviye gönderdiler ve bulundukları konumun biraz gerisine çekilerek çekildikleri bölgelere mayın yerleştirdiler. Bunun üzeri karşı taaruza geçen Fransızlar büyük kayıplar vererek başarısız olmuşlardı.

Temmuz ayında İngilizler tarafından başlatılan karşı taaruz 250 bin kayba sebep olmakla beraber başarısız da olmuştu. Bunun üzerine isyana kadar varan huzursuzlukları General Petain bazı stratejik noktaları alarak bastırmayı başarmıştı.

1918 yılında artık iki tarafta bitkin bir haldeydi. Savaşa yeni bir güç olan Amerika girmişti. Bunlara rağmen Almanlar 1918 yılında taaruz başlatarak kısmen başarılı olmuşlardı. Fransızlar hafif tanklar ile taarruzu durdurup düzensiz geri çekilmeye kadar ilerletmişlerdi.

Eylül ayında Amerikan birliklerinin de içinde olduğu İtilaf ordularına dört kol üzerinden saldırılıp ana karayla bağlantılarını keseceklerdi. Çeşitli nedenlerle bu sonuca ulaşamasalar da bu plan Alman Genelkurmayı üzerinde büyük bir olumsuz etki yaratmıştır. 3 Ekim 1918 tarihinde ABD ile gizli görüşmelere başlanmıştır.

One thought on “I. Dünya Savaşı Batı Cephesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close
Secondary Navigation